Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Årsredovisningar

Ange företaget som författare (om ingen upphovsman finns). Om du hämtat årsredovisningen på företagets webbplats anger du url.

I löpande text:

...(ICA Gruppen, 2021).

 

I referenslistan:

ICA Gruppen. (2021). Årsredovisning 2020. https://www.icagruppen.se/globalassets/3.-investerare/5.-rapporter/arkiv---finansiellt/svenska/arkiv/2021/0273.-arsredovisning-2020/ica-gruppen_arsredovisning-2020.pdf

 

Hämtar du årsredovisningen från en databas anger du databasens namn istället för url.

I löpande text:

...(Thimar Form AB, 2020).

 

I referenslistan:

Thimar Form AB. (2020). Årsredovisning 2019. Retriever Business.