Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Allmän information - böcker

Första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln skrivs med versal. I övrigt skrivs alla titlar med gemener. Titeln är kursiv. Observera att upplaga anges från och med upplaga 2. Om det är två eller fler förlag/utgivare ska alla anges - se under fliken Referenslistan - Utgivare.

Bok, en författare

 I löpande text:

Wahlström (2016) menar att....

eller

... (Wahlström, 2016).

I referenslistan:

Wahlström, N.  (2016).  Läroplansteori och didaktik (2 uppl.). Gleerup utbildning.

Bok, två författare

I löpande text:

Claiborne och Drewery (2010) menar att ... 

eller

... (Claiborne & Drewery, 2010).

I referenslistan:

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. McGraw-Hill.

Bok, tre till tjugo författare

Har boken tre till tjugo författare tar du bara med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.
Läs mer om detta under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman

I löpande text:

Doverborg m.fl. (2013) menar att… 

eller

(Doverborg m.fl., 2013).

 

I referenslistan tar du med samtliga författare.
Läs mer om detta under fliken Referenslistan - Författare och annan upphovsman

I referenslistan:

Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I.  (2013).  Att undervisa barn i förskolan. Liber.

 

Bok, tjugoen eller fler författare

Har boken fler än tjugo författare (vilket är ovanligt) tar du med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.
Läs mer om detta under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman

I referenslistan skriver man ut de nitton första författarna följt av , ...  avsluta med den sista författaren.
Läs mer om detta under fliken Referenslistan - Författare och annan upphovsman

 

Bok med redaktör

En del böcker är samlingsverk där det finns en eller flera redaktörer som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter. De olika kapitlen har olika författare. Vill du hänvisa till ett specifikt kapitel se under fliken Kapitel i bok med redaktör. För att visa att det är redaktör/redaktörer och inte författare använder du förkortningen (Red.).

I löpande text:

... (Pihlgren, 2017).

I referenslistan:

Pihlgren, A. S. (Red.). (2017). Fritidshemmet: Fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan (2 uppl.). Studentlitteratur.

Kapitel i bok med redaktör

En del böcker är samlingsverk där en eller flera redaktörer ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter. De olika kapitlen har olika författare. Vill du hänvisa till ett kapitel i ett samlingsverk så gör du som i exemplet nedan. För att visa att det är redaktör/redaktörer och inte författare använder du förkortningen (Red.).

Observera att det är titeln på samlingsverket som är kursiv och inte kapitlets titel.

I löpande text:

... (Willman, 2007).

I referenslistan:

Willman, A. (2007). Hälsa och välbefinnande. I A. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (3 uppl., ss. 31-48). Studentlitteratur.

Observera I framför första redaktörens initial.

Elektronisk bok

Om en elektronisk bok har en doi så ska den inkluderas sist i referensen. DOI - Digital Object Identifier är en slags unik webbadress som identifierar elektroniska dokument. Hittar du ingen doi till dokumentet kan du söka i Crossref för att se om det har en doi.

Doi-numret kan skrivas som en länk eller som vanlig text:

https://doi.org/10.1080/1350293x.2012.746199  eller 
https://doi.org/10.1080/1350293x.2012.746199

I texten:

...(Dackling, 2018)

 

I referenslistan:

Dackling, M. (2018). Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige. Kriterium. https://doi.org/10.21525/kriterium.12

 

Om boken inte har en doi använd url:n istället (under förutsättning att boken är fritt tillgänglig).