Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Paper presenterat på konferens

I löpande text:

Szybek (2004) betonar...        eller      ...(Szybek, 2004).

 

I referenslistan:

Szybek, P. (2004, 22-25 september). A phenomenological re-construction of the zone of proximal development [konferenspresentation]. European Conference on Educational Research (ECER), Rethymnon, Greece.

Lägg gärna till en länk till presentationen om det finns.

Konferensbidrag utgivet som kapitel i samlingsverk

I löpande text:

Johansson m.fl. (1998) menar vidare att...    eller    ... (Johansson m.fl., 1998).

I referenslistan:

Johansson, I., Bengtsson, K., Andersson, L.-E., & Simak, E. (1998). Flexible palatal plate in speech therapy in children with Down’s syndrome. I P. Branderud & H.Traunmüller (Red.), Fonetik 98: Proceedings (ss. 122-125). Stockholms universitet.

Lägg gärna till en doi-länk om det finns. Läs mer om doi-länkar under Böcker och bokkapitel - Elektronisk bok.