Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Tidskriftsartikel, en författare

I löpande text:

Heimtun (2010) menar att...   eller     ....(Heimtun, 2010).


I referenslistan:

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175-192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Tidskriftsartikel, två författare

I löpande text:

... (Aronin & Floyd, 2013).      eller      Aronin och Floyd (2013) menar att...

I referenslistan:

Aronin, S., & Floyd, K. K. (2013). Using an iPad in inclusive preschool classrooms to introduce STEM concepts. Teaching Exceptional Children, 45(4), 34-39. https://doi.org/10.1177/004005991304500404

 

Exempel:

Tidskriftsartikel, tre till tjugo författare

När artikeln har mellan tre och tjugo författare tar du bara med den första författaren och lägger till m.fl. eller et al. när du refererar till den i texten. I referenslistan ska alla författare vara med (se exemplen nedan).

I löpande text:

Broström m.fl. (2014) menar …

eller

... (Broström m.fl., 2014).

I referenslistan:

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2014). Preschool teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 590-603. https://doi.org/10.1080/1350293x.2012.746199

Tidskriftsartikel, tjugoen eller fler författare

När artikeln har tjugoen eller fler författare tar du bara med den första författaren och lägger till m.fl. eller et al. när du refererar till den i texten. I referenslistan skriver man ut upp till tjugo författare. Om författarna är fler än tjugo anges de nitton första och ... samt den sista.

I löpande text:

Adlhoch m.fl. (2019) menar att …     eller     (Adlhoch m.fl., 2019).

 

I referenslistan:
Skriv ut de nitton första författarna följt av ,... och avsluta med den sista författaren.

I referenslistan:

Adlhoch, C., Mandakova, Z., Ethelberg, S., Epstein, J., Rimhanen-Finne, R., Figoni, J., Baylis, S. A., Faber, M., Mellou, K., Murphy, N., O'Gorman, J., Tosti, M. E., Ciccaglione, A. R., Hofhuis, A., Zaaijer, H., Lange, H., de Sousa, R., Avellon, A., Sundqvist, L., ... Ijaz, S. (2019). Standardising surveillance of hepatitis E virus infection in the EU/EEA: A review of national practices and suggestions for the way forward. Journal of Clinical Virology, 120, 63-67. https:// doi.org/10.1016/j.jcv.2019.09.005

Läs mer om detta under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman och fliken Referenslistan - Författare och annan upphovsman.

Förhandspublicerad artikel online

I löpande text:

... (Borgerding & Raven, 2018).

eller 

Borgerding och Raven (2018) skriver att...

 

I referenslistan:

Borgerding, L. A., & Raven, S. (2018). Children's ideas about fossils and foundational concepts related to fossils. Science Education. Förhandspublicerad online. https://doi.org/10.1002/sce.21331

 

 

Artikel under utgivning

I löpande text:

... (Bäckman m.fl., under utgivning). 

eller 

Bäckman m.fl. (under utgivning) betonar att...

 

I referenslistan:

Bäckman, B., Bengtsson, K., Johansson, I., & Persson, J. (under utgivning). Children with Down syndrome: Oral development and morphology after use of palatal plates between 6 and 48 months of age. International Journal of Paediatric Dentistry.

Manuskript inlämnat för publicering

Manuskript som är inlämnat till en tidskrift som ännu inte blivit accepterat:

I löpande text:

... (Karlsson, 2017).

I referenslistan:

Karlsson, T. (2017). Dyslexia: What every parent needs to know [Manuskript inlämnat för publicering]. Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet.

Tidningsartikel

I löpande text:

... (Leijonhufvud, 2020).

I referenslistan:

Leijonhufvud, J. (2020, 2 juli). Snabbväxande modebolaget visar upp lönsamt kvartal. Dagens Industri. https://digital.di.se/artikel/snabbvaxande-modebolaget-visar-upp-lonsamt-kvartal

 

I löpande text:

... (Wallström, 2011).

I referenslistan:

Wallström, A. L. (2011, 29 augusti). Storsatsning på mattelärare föreslås. Dagens Nyheter.

Artikel på en nyhetssajt

Använd detta format för artiklar på nyhetssajter, som inte har tidningar som kommer ut i tryckt format, som t.ex. SVT.  

I löpande text:

... (Mannberg, 2020).


I referenslistan:

Mannberg, K. (2020, 9 juli). Svenska gränsbutiker ligger öde – då går Norge mot rekordhandel. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rekordhandel-i-norge-i-sommar-nar-svenska-gransbutiker-ligger-ode

 

Ange webbplatsens (organisationens) namn, i det här fallet SVT Nyheter. I de fall organisationen också är upphovsman behöver du inte ange webbplatsen (se Organsation som författare ovan).

 

Om artikeln saknar författare anger du istället webbplatsen (organisationens istället för författare, i det här fallet SVT Nyheter. I de fall webbplatsen (organisationen) också är upphovsman behöver du inte ange webbplatsen (se Organsation som författare ovan).

I referenslistan:

 SVT Nyheter. (2014, 19 september). Översvämningar i Manila. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oversvamningar-i-manila

 

Allmänt om artiklar (volym, nummer, supplement, doi-nummer m.m.)

Artikelns titel skrivs alltid med gemener förutom första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln som ska vara versala (enligt principen Huvudtitel: Undertitel). Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet och varje bärande ord har stor bokstav. Tidskriftens namn och volym ska vara kursiva.

Du ska alltid ta med volym, nummer och sidor om det finns. Du kan söka efter dessa uppgifter i Crossref. Ibland saknar en artikel volym, nummer, sidor eller doi och då får du utelämna de uppgifterna. Dubbelnummer och supplement skrivs enligt exempel nedan. En del artiklar har artikelnummer istället för sidor och i så fall anger du det istället.

DOI - Digital Object Identifier är en slags unik webbadress som identifierar elektroniska dokument. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi.

Doi-numret kan skrivas som en länk eller som vanlig text:

https://doi.org/10.15626/pfs25.04  eller  https://doi.org/10.15626/pfs25.04

Om en artikel saknar DOI-nummer och ligger fritt på webben (dvs. inte kräver inloggning med KauID) kan du istället lägga till webbadressen direkt till artikeln.

 

Exempel:

Castillo, D. (2019). Arbetsdelningens återkomst i kommunala välfärdsorganisationer. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25(3-4),  67-88. https://journals.lub.lu.se/aoa/article/view/19665/18275


 

Exempel:

 

 

Artikeln i referensen nedan saknar volymbeteckning och doi:

     

 

Exempel:

Vahey, D. C., Aiken, L. H., Sloane, D. M., Clarke, S. P., & Vargas, D. (2004). Nurse burnout and patient satisfaction. Medical Care, 42(Suppl. 2), II57—II66. https://doi.org/10.1097/01.mlr.0000109126.50398.5a