Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Webbkurs

Eftersom inte alla kommer åt en webbkurs som ligger i en lärplattform så kan du i stället hänvisa till en version som ligger fritt tillgänglig (om det finns en sådan). Ett exempel är kursen Akademisk informationskompetens som också finns på bibliotekets hemsida. Använd hämtadressen till den fria versionen när du skriver en referens till ett avsnitt ur den.

Om läsaren inte har tillgång till webbkursen se fliken Opublicerat material - Personlig kommunikation.

 

Om de som ska läsa din text har tillgång till samma webbkurs som dig i Canvas så kan du ta med den i referenslistan och även länka till kursen.

Lärportal

I löpande text:

... (Göransson, 2016).

 

I referenslistan:

Göransson, A.-L. (2016). Yrkeslärare jobbar med språk. Lärportalen, Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/025_sprak-i-yrkesamnen/del_01/