Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Läroplaner

I löpande text (två exempel):

I Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet: Lgr 22 (Skolverket, 2022)...
I Lgr22  (Skolverket, 2022)...

 

I referenslistan:

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

 

I löpande text:

... (Skolverket, 2019)...

 

I referenslistan:

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (6 uppl.). https://www.skolverket.se/getFile?file=4206

 

Observera att när författare/upphovsman och utgivare är densamma utelämnas uppgift om utgivare (i detta fallet Skolverket).

 

I löpande text:

...(Skolverket, 2022).

 

I referenslistan:

Kursplaner och ämnesplaner

 I löpande text:

... (Skolverket, u.å.).

I referenslistan:

Du kan byta ut [Kursplan] mot [Ämnesplan] om det är så den kallas.

Observera att när författare/upphovsman och utgivare är densamma utelämnas uppgift om utgivare (i detta fallet Skolverket).

Tips - om du vill korta ner en lång hämtadress kan du göra det på denna sida: https://bitly.com/

Gymnasieprogram

I parentesen i texten:

...(Skolverket, u.å.).

 

I referenslistan: