Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Rapporter

Rapporter skrivs på samma sätt som referenser till böcker. Om en rapport ingår i en serie så kan du lägga till seriens namn och nummer i en parentes direkt efter titeln. Se sista exemplet nedan.

I löpande text:

... (Roine, 2012).

I referenslistan:

 Roine, J. (2012). Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor? En översikt om relationen mellan ekonomi, politik och fördelning. Finanspolitiska rådet. http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.6f0598d
1373db0746a118/1377195303174/Underlagsrapport+4+2012+Roine.pdf


Exempel på rapport där myndighet eller organisation står som upphovsman. Observera att när upphovsman och utgivare är densamma så utelämnas utgivaren, dvs. American Psychological Association upprepas inte i exemplet nedan.

I löpande text:

Första citeringen:

...(American Psychological Association [APA], 2011)

 

Följande citeringar:

... (APA, 2011).

 

I referenslistan:

 American Psychological Association. (2011). Dollars and sense: Talking to your children about the economy. http://www.apa.org/helpcenter/children-economy.aspx

 

Exempel när rapporter ges ut i en serie:

I löpande text:

... (Scherp m.fl., 2013).

 

I referenslistan:

Scherp, H., Scherp, G., & Thelin, K. (2013). Verksamhetsidé och måluppfyllelse i förskola och skola: Lärdomar om lärprocessens och ledarskapets betydelse (Karlstad University studies, nr. 40). Karlstads universitet.