Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Patent

I löpande text:

... (Prinz & Prinz, 2016).     eller     Prinz och Prinz (2016)...

I referenslistan:

Prinz, D. & Prinz, E. B. (2016). Interlocking rubber tiles, mats, blocks and pavers for athletic and recreational surfaces, playgrounds and rooftops (Patent US 9512623B1). Espacenet. https://worldwide.espacenet.com
/patent/search/family/057399831/publication/US9512623B1?q=US9512623%20B1

 

Standarder

I löpande text:

Första gången du citerar -

...enligt standard SS-EN 1177:2018+AC:2019 (Svenska institutet för standarder [SIS], 2019).

 

Följande citeringar -

...enligt standard SS-EN 1177:2018+AC:2019 (SIS, 2019).

 

I referenslistan:

Svenska institutet för standarder. (2019). Stötdämpande ytbeläggning för lekplatsen -  Bestämning av kritisk fallhöjd (SS-EN 1177:2008+AC:2019).

 

 

I referenslistan:

International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual framework for financial reporting. IFRS Foundation. https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-framework-for-financial-reporting.pdf

 

I löpande text:
I parentesen i texten första gången man hänvisar (International Accounting Standards Board [IASB], 2018). I följande hänvisningar räcker det med (IASB, 2018).