Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Internationella överenskommelser

I löpande text:

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (1950)...    

eller   

...(Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 1950) 

 

I referenslistan:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 4 november 1950, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf

 

I löpande text:

...(Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 2011).

 

I referenslistan:

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Europarådets fördragsserie, nr. 210, 2011, https://bit.ly/3eo2HZZ


 

I löpande text:

I United Nations Convention on the Rights of the Child (1989)...    

eller   

...(United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) 

 

I referenslistan:

United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November, 1989, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx


Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här:

I löpande text:

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2018) antogs av FN 1989...    

I referenslistan:

UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen