Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Opublicerat material

Opublicerade arbeten inkluderar texter som:

  • är under arbete [Manuskript under arbete]
  • har slutförts men ännu inte lämnats in för publicering [Opublicerat manuskript]
  • har lämnats in för publicering men ännu inte blivit accepterade [Manuskript inlämnat för publicering]

Artiklar som är accepterade för publicering eller är publicerade  - se Artiklar.

Manuskrift som är inlämnat till en tidskrift som ännu inte blivit accepterat:

I löpande text:

... (Karlsson, 2017).

I referenslistan:

Karlsson, T. (2017). Dyslexia: What every parent needs to know. [Manuskript inlämnat för publicering]. Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet.

 

Opublicerade manuskript som finns tillgängliga online via digitala arkiv eller på personliga webbplatser betraktas som informellt publicerade arbeten.

I referenslistan:

Camci, U. (2020). Three-dimensional black holes via Noether symmetries. ArXiv.org. https://arxiv.org/abs/2012.06064

 

Om du vill hänvisa till t.ex. en text eller powerpoint som ligger i t.ex. Canvas och inte är publicerad någon annanstans se under rubriken Personlig kommunikation nedan.

Personlig kommunikation

Samtal, föreläsningar, telefonsamtal, e-post, powerpoints, material på intranät m.m., det vill säga material som läsaren inte har tillgång till ska inte vara med i referenslistan, utan anges endast i den löpande texten. Tänk på att be avsändaren om lov innan personlig kommunikation används.

Föreläsning

…enligt lektor K. Andersson (föreläsning, 2020, 31 maj), ska…

 

Telefonsamtal

…enligt juristen H. Olofsson (telefonsamtal, 2020, 31 maj), ska…