Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Webbsidor - allmän information

 • När du diskuterar en/ett organisation/myndighet/företag i allmänna ordalag och vill hänvisa till dess webbplats (t.ex. www.kau.se) så anger du webbadressen direkt i parentesen i texten och tar inte med referensen i referenslistan. Om du däremot hänvisar till en specifik text eller sida på webbplatsen se punkten nedan.
   
 • Om du vill hänvisa till en specifik text på en webbsida så anger man i första hand författaren om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare så anger man webbsidans namn. I sista hand anger man webbsidans rubrik som upphovsman.
   
 • Om både utgivningsår och datum finns anges båda i parentesen (se exempel nedan).
   
 • Saknas utgivningsår  skriver du (u.å.) (= utan år) istället. När utgivningsår saknas anger du hämtdatum om det är troligt att innehållet kan komma att förändras eller uppdateras över tid.
   
 • Tips - om du vill korta ner en lång hämtadress kan du göra det på denna sida: https://bitly.com/

 

Organisation som författare

I löpande text:

... (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).


I referenslistan:

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2020, 12 maj). Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande. https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/adhd-och-autism---formagor-och-forutsattningar-for-larande/ 

 

 

Om datum och år saknas och om du misstänker att texten på sidan kommer att updateras tar du med hämtdatum:

I löpande text:

... (Svenska Röda korset, u.å.).


I referenslistan:

Svenska Röda Korset. (u.å.). Sju grundprinciper. Hämtad 2020-06-15, från https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/

 

Artikel på en nyhetssajt

Använd detta format för artiklar på nyhetssajter, som inte har tidningar som kommer ut i tryckt format, som t.ex. SVT.  

I löpande text:

... (Mannberg, 2020).


I referenslistan:

Mannberg, K. (2020, 9 juli). Svenska gränsbutiker ligger öde – då går Norge mot rekordhandel. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/rekordhandel-i-norge-i-sommar-nar-svenska-gransbutiker-ligger-ode

 

Ange webbplatsens (organisationens) namn, i det här fallet SVT Nyheter. I de fall organisationen också är upphovsman behöver du inte ange webbplatsen (se Organsation som författare ovan).

 

Om artikeln saknar författare anger du istället webbplatsen (organisationens istället för författare, i det här fallet SVT Nyheter. I de fall webbplatsen (organisationen) också är upphovsman behöver du inte ange webbplatsen (se Organsation som författare ovan).

I referenslistan:

 SVT Nyheter. (2014, 19 september). Översvämningar i Manila. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oversvamningar-i-manila

 

Uppdaterad artikel på nyhetssajt

Vissa nyhetsajter anger när artiklarna senast uppdaterades. Använd det uppdaterade datumet i referensen.

Citera text från webbsida

När du i din text vill hänvisa eller citera text på en webbsida som saknar sidnumrering ska du underlätta för läsaren att hitta texten.  

Ange rubrik och/eller vilket stycke det gäller.  Ett exempel kan vara  Gymnasieskolans kursplaner. 

I parentesen i texten:

...(Skolverket, u.å., andra stycket under rubriken Ämnets syfte).

 

I referenslistan:

Skolverket. (u.å.). Historia [Kursplan]. https://bit.ly/2JQ5b6s