Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Allmän information - uppslagsverk

Om en artikel i ett uppslagsverk är signerad med författare så blir författaren/författarna upphovsman. Lägg till hämtdatum om du misstänker att innehållet kan uppdateras över tid.

 

Om en artikel i ett uppslagsverk saknar författare så anges själva uppslagsordet på författarens plats.

(u.å. = utan år)

Osignerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

I löpande text:

"Stämplingsteori" (u.å.) definieras i Nationalencyklopedin som...

eller

... (Stämplingsteori, u.å.).

Hur du skriver titlar i den löpande texten kan du läsa mer om Texthänvisning - Titlar i den löpande texten.

I referenslistan:

Stämplingsteori. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2018-03-02, från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stämplingsteori

(u.å. = utan år)

Lägg till hämtdatum när innehållet uppdateras över tid.

Signerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

I löpande text:

Bengtsson och Brolinson (u.å.) definierar...

eller

... (Bengtsson & Brolinson, u.å.).

I referenslistan:

Bengtsson, J., & Brolinson, P.-E. (u.å.). Fenomenologi. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2020-06-25, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomenologi

(u.å. = utan år)

Lägg till hämtdatum när innehållet uppdateras över tid.