Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Bilder, figurer och tabeller

Om du skriver och resonerar kring en bild eller figur som du har med i din egen text ska du referera till den på samma sätt som för t.ex. ett skrivet verk. Tänk på att bara använda bilder och figurer som är viktiga för sammanhanget.

I APA räknas alla typer av visuella uttryck (förutom tabeller) som figurer. Vill du använda andras figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk eller illustrationer, som är publicerade, tryckta eller finns på Internet, behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller om bilden eller figuren har en tydlig bildlik layout och därmed har ett upphovsrättsligt skydd. Upphovsrättsinnehavaren kan vara upphovspersonen, ansvarig utgivare, en organisation bakom webbplatsen m.fl.
OBS! Om bilden är fri, t.ex. med en Creative Commons-licens behöver du inte begära tillstånd.


Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan. Skriv då Privat bild eller Egen figur samt Anpassad från..., så det blir tydligt varifrån bilden kommer. Se exempel.

 

 

Text under figur hämtad från bok eller artikel:

Figur 1.  Från Managing therapy-interfering behavior: Strategies from dialectical behavior therapy (s. 172), av A. L. Chapman och M. Z. Rosenthal, 2016, American Psychological Association. Copyright 2016 av American Psychological Association. Använd med tillåtelse.

I löpande text:

...som illustreras i Figur 1.    eller     ... (Figur 1)

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

I referenslistan:

Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: Strategies from dialectical behavior therapy. American Psychological Association.

 

Text under figur på Internet utan licens:

Figur 5. Ekonomiskt överraskningsindex i Sverige, USA och Euroland 2017-18 (https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/kapitalforvaltningen/kap-publikationer/marknadskommentarer/marknadskommentarer-januari-2019). Använd med tillåtelse.

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Figur 5.     eller      ... (Figur 5).

I referenslistan:

Kammarkollegiet. (2019, 11 mars). Marknadskommentarer januari 2019. https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/kapitalforvaltningen/kap-publikationer/marknadskommentarer/marknadskommentarer-januari-2019

 

Text under figur på Internet med Creative Commons-licens:

Figur 2.  Alvar Aalto museum i Jyväskylä, av Tiia Monto, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg).
CC BY-SA 4.0
 I löpande text:
...vilket tydligt framgår i Figur 2.     eller      ... (Figur 2).

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

I referenslistan:

Monto, T. (2017, 24 september). Alvar Aalto museum i Jyväskylä [fotografi]. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg

 

Tips! Om du skapar en egen figur behöver den inte ha någon rubrik men den ska numreras (Figur 1 osv).

 

Mall för text under tabell hämtad från en artikel:

Kommentar. Från ”Artikelns titel”, av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Tidskriftens titel, Volym, s. 10. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

 

Mall för text under tabell som är hämtad från en bok:

Kommentar. Från Bokens titel (s. xx), av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Förlag. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

Exempel:

Tabell 1.

Externa forskningsfinansiärer 2012-2016.

Kommentar. Från Årsredovisning 2016 (s. 52), av Karlstads universitet, 2017, Karlstads universitet.
Copyright 2017 av Karlstads universitet. Använd med tillåtelse.

 

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Tabell 1.     eller      ... (Tabell 1).

I den löpande texten anger du endast tabellens nummer när du hänvisar till den.

I referenslistan:

Karlstads universitet. (2017). Årsredovisning 2016. Karlstads universitet.

 

Tips! Om du skapar en egen tabell ska den ha en rubrik och vara numrerad (Tabell 1 osv).