Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 7

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (7 uppl.) samt https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Tabeller

Vill du använda andras tabeller eller andra figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout.

Mall för text under tabell som är hämtad från en bok:

Kommentar. Från Bokens titel (s. 10), av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Förlag. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

Mall för text under tabell hämtad från en artikel:

Kommentar. Från ”Artikelns titel”, av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Tidskriftens titel, Volym, s. 10. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

 

Tabell 1.
Externa forskningsfinansiärer 2012-2016.

Kommentar. Från Årsredovisning 2016 (s. 52), av Karlstads universitet, 2017, Karlstads
universitet. Copyright 2017 av Karlstads universitet. Använd med tillåtelse.
 
 I löpande text:
...vilket tydligt framgår i Tabell 1.     eller      ... (Tabell 1).

I den löpande texten anger du endast tabellens nummer när du hänvisar till den.

 I referenslistan:

Karlstads universitet. (2017). Årsredovisning 2016. Karlstads universitet.

 

Tips - om du skapar en egen tabell ska den ha en rubrik och vara numrerad (Tabell 1 osv).

Bilder och andra figurer

Vill du använda andras figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller figuren har en tydlig bildlik layout. Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan.
 

 

Text under figur hämtad från bok eller artikel:

Figur 1.  Från Managing therapy-interfering behavior: Strategies from dialectical behavior therapy (s. 172), av A. L. Chapman och M. Z. Rosenthal, 2016, American Psychological Association. Copyright 2016 av American Psychological Association. Använd med tillåtelse.

I löpande text:

...som illustreras i Figur 1.    eller     ... (Figur 1)

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

I referenslistan:

Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: Strategies from dialectical behavior therapy. American Psychological Association.

 

Text under figur på Internet utan licens:

Figur 5. Ekonomiskt överraskningsindex i Sverige, USA och Euroland 2017-18 (https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/kapitalforvaltningen/kap-publikationer/marknadskommentarer/marknadskommentarer-januari-2019). Använd med tillåtelse.

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Figur 5.     eller      ... (Figur 5).

I referenslistan:

Kammarkollegiet. (2019, 11 mars). Marknadskommentarer januari 2019. https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/organisation/kapitalforvaltningen/kap-publikationer/marknadskommentarer/marknadskommentarer-januari-2019

 

Text under figur på Internet med Creative Commons-licens:

Figur 2.  Alvar Aalto museum i Jyväskylä, av Tiia Monto, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg).
CC BY-SA 4.0
 I löpande text:
...vilket tydligt framgår i Figur 2.     eller      ... (Figur 2).

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

I referenslistan:

Monto, T. (2017, 24 september). Alvar Aalto museum i Jyväskylä [fotografi]. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg

 

 

Tips - om du skapar en egen figur behöver den inte ha någon rubrik men den ska numreras (Figur 1 osv).