Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Internationella överenskommelser

I löpande text:

(Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 1950)        eller    ... enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (1950).


I referenslistan:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, ändrad genom protokoll nr 11 och 14, med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13, november 1950. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf [2018-03-29]