Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Allmän information - tidskriftsartiklar

Referensen till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare följt av år inom parentes. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym, nummer och sidor. Tidskriftens titel skall skrivas med kursiv stil. Om författare saknas används artikelns titel som huvuduppslag.

Elektroniska tidskriftsartiklar har nästan alltid ett DOI-nummer  (Digital Object Identifier) som  är ett unikt Identifikationsnummer.Till skillnad mot en vanlig webbadress ändras inte en doi utan leder alltid till artikeln även om den  får en ny webbadress. Finns ett doi -nummer ska detta anges sist  i referensen.  Hittar du ingen doi så kan söka i Crossref. DOI-numret kan skrivas på olika sätt. Se exemplen nedan.

Om du väljer att ta med hela  doi-länken (https://...) så ska doi: inte skrivas ut eftersom den redan finns nämnd i länken.

Ibland saknar en tidskriftartikel volym, nummer eller sidor. Då kan du söka efter informationen via Crossref. Hittar du inte uppgifterna där, så får du utelämna dem i referensen. Tidskriften Illustrerad vetenskap saknar volymbeteckning.

Tidskriftsartikel, två författare

I löpande text:

(Eriksson-Zetterquist & Renemark 2016)  eller  ... såsom Eriksson-Zetterquist och Renemark (2016) anger...

I referenslistan:

Eriksson-Zetterquist, U. & Renemark, D. (2016). Can changes to gender equality be sustained? Gender, Work & Organization, 23(4), 363-378. doi: 10.1111/gwao.12127

Tidskriftsartikel, tre eller flera författare

Har artikeln tre eller fler författare tar man med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten. I referenslistan skriver man ut alla författarna.

I löpande text:

... enligt Holm m.fl. (2016)  eller  (Holm m.fl. 2016)


I referenslistan:

Holm, J. P., Hyldstrup, L. & Jensen, J.-E. B. (2016). Time trends in osteoporosis risk factor profiles: a comparative analysis of risk factors, comorbidities, and medications over twelve years. Endocrine, 54(1), 241-255. doi: 10.1007/s12020-016-0987-5

 

Förhandspublicerad artikel online

Artiklar som är förhandspublicerade online, innan tryckning, får frasen [epubl. före tryckning] direkt efter artikelns titel. Den här typen av publikationer saknar uppgifter om volym, häfte och sidor. Finns ett DOI-nummer så bör det anges sist.

I löpande text:

(Gawke m.fl. 2017)

I referenslistan

Gawke, J. C., Gorgievski, M. J. & Bakker, A. B. (2017). Personal costs and benefits of employee intrapreneurship: disentangling the employee intrapreneurship, well-Being, and job performance relationship [epubl. före tryckning]. Journal of Occupational Health Psychology. doi:10.1037/ocp0000105

 

Tidningsartikel

Att referera till en tidningsartikel liknar  det sätt som du refererar till en tidskriftsartikel. Det som skiljer sig är att du anger vilket datum tidningen kom ut sist i referensen.

Ahlenius, I. (2004). De farliga jasägarna. Dagens Nyheter, 15 januari.


Om du vill ange att du läst artikeln på webben lägger du  till  en URL.

I referenslistan

Persson, A. (2013). Skolministern öppnar för gemensamt kösystem. Dagens Nyheter, 5 november. http://www.dn.se