Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Årsredovisningar

Innehållet i årsredovisningar skiljer sig åt mellan bolagets publikation och den ekonomiska redovisning som lämnas till Bolagsverket och som är sökbar i databaser. Ange företaget som författare om ingen upphovsman finns. Om du hämtat årsredovisningen på företagets webbplats anger du URL och hämtdatum sist inom klamrar. Det vanligaste är att låta URL:en vara olänkad.

I löpande text:

(BTG Instruments AB 2016)

I referenslistan:

BTG Instruments AB (2016). Årsredovisning. https://www.allabolag.se/5560458308/btg-instruments-ab [2017-12-29]

Hämtar du årsredovisningen från en databas anger du databasens namn med tillägget Tillgänglig: direkt efter titeln.

BTG Instruments AB (2016). Årsredovisning. Tillgänglig: Retriever Business.