Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Personlig kommunikation

Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen.

En fotnot till en intervju i löpande text:

Björk1 anser att…

I fotnoten nederst på sidan:

1Hans Björk VD KPMG, intervju den 14 juni 2006.


En fotnot till en föreläsning
i löpande text:

Rundh1 beskriver i sin föreläsning…

I fotnoten nederst på sidan:

1Bo Rundh, professor vid institutionen för företagsekonomi, Karlstads universitet. Distributionens betydelse, föreläsning 30 november 2016

 

OBS! Observera att intervjuer och enkäter som ingår i empiriskt material inte räknas som muntliga källor. Du ska alltså inte referera på detta sätt när intervjuerna ingår som data i en undersökning.  Hur de ska redovisas kan variera, de kan presenteras i texten eller listas i en bilaga till uppsatsen. Hör med din handledare!