Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Tabeller

Vill du använda tabeller eller övriga figurer såsom bilder, foton,kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden har en tydlig bildlik layout

Läs mer om bilder och upphovsrätt.

Tabellen ska ha en rubrik och vara numrerad. Du måste ange varifrån du hämtat den.

Mall för text under tabell hämtad från en bok:

Kommentar. Från Bokens titel. (Författare år, sida)


Mall för text under tabell hämtad från en artikel:

Kommentar. Från Artikelns titel (Författare år, sida/sidor)


Exempel:

     Tabell 1.

     Externa forskningsfinansiärer 2012-2016.

     Kommentar. Från Årsredovisning 2016. (Karlstads universitet 2017, s.52 ).

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Tabell 1.

I referenslistan:

Karlstads universitet (2017). Årsredovisning 2016. Karlstad: Karlstads universitet.

 

Ekvationer

Varje ekvation ska skrivas på egen rad och med indrag. Ekvationer numreras i den ordning de skrivs in (löpande numrering) med numrering till höger efter varje ekvation inom parentes.

                                              

 Huvudregeln är att en ekvation bara ska finnas med en gång i din text. När hänvisning sker till en ekvation nästa gång så skriver du ”ekvation x”, där x är ekvationens nummer. Användes ekvationen senare räcker det med att hänvisa med hjälp av numreringen. Man refererar sedan till ekvationen i löpande text genom att ange nummer inom parentes:

                                         … visas tydligt (ekvation 1)  att..

Bilder och andra figurer

Vill du använda andras figurer såsom bilder, foton,kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout. Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan.

Figurer behöver inte ha någon rubrik och texthänvisningen placeras under figuren.Se exemplen nedan hur du skriver en texthänvisning under en figur.

Text under figur hämtad från bok eller artikel

Figure 1. List of behaviors demonstrated by young adults. (Chapman & Rosenthal 2016, s. 172). Använd med tillåtelse.

 

I löpande text:

... enligt Figur 1.


I referenslistan:

Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: strategies from dialectical behavior therapy. Washington: American Psychological Association.

 

Text under figur på Internet utan licens:

Figur 5. Antal hushåll 2017. https://www.transum.se. Använd med tillåtelse.

 

I löpande text:

...vilket framgår i Figur 5   eller   ...(Figur 5).

 

I referenslistan:

Transum (2018). Sveriges ekonomi. https://www.transum.se [2018-02-16]


Text under figur på Internet med Creative Commons licens:

Figure 2. Alvar Aalto museum i Jyväskylä, av Tiia Monto, 2017, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg. CC BY-SA 4.0

 

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Figur 2.  eller  (Figur 2)

I den löpande texten anger du figurens nummer när du hänvisar till den.
 

I referenslistan:

Monto, T. (2017). Alvar Aalto museum i Jyväskylä [digital bild].  https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg. [2018-03-29]