Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Webbsidor

  • Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.
  • Om du däremot vill hänvisa till någon specifik text eller till något specifikt dokument på en webbsida så utgår du i första hand från referenstyp, det vill säga om det till exempel är en artikel som är länkad från en webbsida skriver du referensen som en artikel i referenslistan.
  • Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institution t.ex. myndighet organisation eller företag. I sista hand ange webbsidans rubrik som uppslagsord.

I löpande text:

(Tillväxtverket 2016)

I referenslistan:

Tillväxtverket (2016). Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar. http://www.tillvaxtverket.se/l [2016-01-20]


Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes.

I löpande text:

(Skogsmäklarna u.å.)

I referenslistan:

Skogsmäklarna (u.å.). Skoglig ekonomisk rådgivning. http://www.skogsmaklarna.com/ [2018-03-06]


När du vill hänvisa till flera sidor från samma webbplats, bör hänvisningen använda den exakta adressen för varje sida. För att särskilja hänvisningarna i din text, måste du lägga till en liten bokstav (a,b,c etc.) efter året inom parentes. Vilken referens som skall ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. 

I löpande text:

(SAS 2016a)
(SAS 2016b)

 

I referenslistan:

SAS (2016a). Företagslösningar. http://www.sas.se/foretagsprogram/foretagsprodukter/ [2016-10-24]

SAS (2016b). SAS charter. http://www.sas.se/charter/ [2016-10-24]