Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Allmän information - böcker

I den nationella bibliotekskatalogen Libris finns en funktion med namnet ”Skapa referens”. Sök upp boken och klicka på knappen ”Skapa referens”. Du får då upp referensen till boken enligt bl.a. Harvardsystemet. Därifrån kan du klippa ut och klistra in referensen i din litteraturlista och anpassa den till Harvard KAU. Detta fungerar dock bäst för vanliga böcker/monografier.

 

 

Bok, två författare

I löpande text

Polit och Beck (2006) skriver att ... eller ... (Polit & Beck 2006).

I referenslistan

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2006). Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Study guide. 6. uppl. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

 

Bok, tre eller fler författare

I löpande text

(Goworek m.fl. 2012) eller  Goworek m.fl. (2012)

I referenslistan

Goworek, B., Fisher, J., Cooper, R., Woodward, S. & Hiller, M. (2012). Praktisk informationsrätt. London: Wiley.

Bok, ny upplaga

Många böcker omarbetas och ges ut i nya upplagor. Från och med den 2:a upplagan skall du ha med uppgift om upplaga.

I löpande text:

(Patel & Davidson 2011)

I referenslistan

 Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur.

 

Bok, elektronisk

Ibland finns både en tryckt och en elektronisk utgåva av samma titel. Skriv referensen till elektroniska böcker på samma sätt som till de tryckta.

I löpande text

.... enligt Sachs (2015) som ... eller ... (Sachs 2015).

I referenslistan

Sachs, J. (2015). The age of sustainable development. New York: Columbia University Press.

 

Rapporter

Rapporter skrivs som referenser till böcker:

I löpande text:

(Roine 2012)

I referenslistan:

 Roine, J. (2012). Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?: en översikt om relationen mellan ekonomi, politik och fördelning. Stockholm: Finanspolitiska rådet.


Exempel på rapport där myndigheten står som upphovsman:

I löpande text:

Första citeringen:

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2009)

Följande citeringar:

(SBU 2009)

I referenslistan:

 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2009). Vacciner till barn: skyddseffekt och biverkningar: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.

 

Exempel när rapporter ges ut i en serie:

I löpande text:

(Benzarti & Carloni 2017)

 

I referenslistan:

Benzarti, Y. & Carloni, D. (2017).Who Really Benefits from Consumption Tax Cuts? Evidence from a Large VAT Reform in France. (NBER Working Paper No. 23848). Washington, DC: National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w23848