Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Allmän information - uppslagsverk

Om en artikel i ett uppslagsverk är signerad med författare så blir författaren/författarna uppslagsord.

Om en artikel i ett uppslagsverk saknar författare  så blir artikelns titel uppslagsord.

För webbaserade referenspublikationer anges datum för åtkomst eftersom det kan vara oklart om och när förändringar har gjorts. Länka till hem- eller startsidan för referensverket.

Signerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

I löpande text:

(Wiqzell & Malmquist 2008)

I referenslistan:

Wiqzell, H. & Malmquist, J. (2008). Vaccin. I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/ [2008-07-03]

Osignerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

Om artikeln saknar författare skriv istället artikeltiteln först:

I löpande text:

(Revision u.å.)

I referenslistan:

Revision. (u.å.). I Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/ [2018-03-06]

Signerad artikel i tryckt uppslagsverk

I löpande text:

(Nilsson 1996)

I referenslistan:

Nilsson, P. (1996). Världsbild. I Nationalencyklopedin. Bd 20. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.

Osignerad artikel i tryckt uppslagsverk

I löpande text:

(Väktarsax 1996)

 

I referenslistan:

 Väktarsax. (1996). I Nationalencyklopedien. Bd. 20. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.