Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Webbkurs

Eftersom inte alla kommer åt en webbkurs som ligger i en lärplattform så får man i stället hänvisa till den versionen som ligger fritt tillgänglig (om den gör det). Ett exempel är kursen Akademisk informationskompetens som också finns på bibliotekets hemsida. Använd den hämtadressen när du skriver en referens till ett avsnitt ur den.