Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Publikationer från företag, myndigheter, organisationer

Företag, myndigheter och organisationer publicerar ofta sina publikationer på webben. Ange företagets, myndighetens eller organisationens namn som upphovsman/författare om ingen författare finns. Ange URL och datum när du besökte sidan sist inom klamrar. Se webbsidor nedan för mer information!

När det gäller broschyrer, faktablad och reklamblad så anges någon av materialtyperna inom klammer efter rubriken.

Folkhälsomyndigheten (2019).  Leder spelreklam till spelproblem? [broschyr]. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/l/leder-spelreklam-till-spelproblem/ [2019-10-23]

 I löpande text:

(Folkhälsomyndigheten 2019)

 

Webbsidor

  • Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.
  • Om du däremot vill hänvisa till någon specifik text eller till något specifikt dokument på en webbsida så utgår du i första hand från referenstyp, det vill säga om det till exempel är en artikel som är länkad från en webbsida skriver du referensen som en artikel i referenslistan.
  • Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institution t.ex. myndighet organisation eller företag. I sista hand ange webbsidans rubrik som uppslagsord.

I löpande text:

(Tillväxtverket 2016)

I referenslistan:

Tillväxtverket (2016). Få småföretag deltar i offentliga upphandlingar. http://www.tillvaxtverket.se/l [2016-01-20]


Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver man u.å. (=utan årtal) inom parentes.

I löpande text:

(Skogsmäklarna u.å.)

I referenslistan:

Skogsmäklarna (u.å.). Skoglig ekonomisk rådgivning. http://www.skogsmaklarna.com/ [2018-03-06]


När du vill hänvisa till flera sidor från samma webbplats, bör hänvisningen använda den exakta adressen för varje sida. För att särskilja hänvisningarna i din text, måste du lägga till en liten bokstav (a,b,c etc.) efter året inom parentes. Vilken referens som skall ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. 

I löpande text:

(SAS 2016a)
(SAS 2016b)

 

I referenslistan:

SAS (2016a). Företagslösningar. http://www.sas.se/foretagsprogram/foretagsprodukter/ [2016-10-24]

SAS (2016b). SAS charter. http://www.sas.se/charter/ [2016-10-24]