Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Bok med redaktör

En del böcker är samlingsverk där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare.

I löpande text:

... skriver Edberg och Wijk (2014) ... eller ... (Edberg & Wijk 2014).

I referenslistan

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.


Om redaktör saknas skriver du enligt följande:

I löpande text

... enligt Arbetsgivaren och arbetsrätten (2014) ... eller ... (Arbetsgivaren och arbetsrätten 2014).

I referenslistan

Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion.  (2014). 18. uppl. Stockholm: Transportgruppen.