Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Harvard KAU

OBS! UPPDATERAS EJ! Manualen bygger på Pears, R. & Shields, G.J. (2016). Cite them right: the essential referencing guide. 10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Borås. (2017). Guide till Harvardsystemet

Patent

Patent ska registreras på uppfinnaren (creator), år, titel och patentnummer.
 

I löpande text:

(Yoram et al. 2018)

 

I referenslistan

Yoram, R., Tavor, D., Tan, H. & Tairy, O. (2018). Adhesive oral dissolved films in managing oral care. WO2018029671A1.

Standarder

Det viktiga när man hänvisar till en standard är att få med de identifierande bokstäver och siffrorna för standarden. Hänvisingen sker enligt Harvardsystemets regler, det vill säga med utgivare och år, så se därför till att använda numret på standarden i din text.

 

 

 I löpande text:

Första gången du citerar standarden:

... enligt standard SS-ISO 16260:2016 (Swedish Standards Institute [SIS] 2016).

 

Följande citeringar:

(SIS 2016)


I referenslistan

Swedish Standards Institute (SIS) (2016). SS-ISO 16260:2016. Papper och kartong: bestämning av delamineringsstyrka.  Stockholm: SIS.

 

Revisionsstandard

I löpande text:

(ISA 320)


I referenslistan:

ISA 320. Väsentlighet vid planering och utförande av en revision.