Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Personlig kommunikation

Hit räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar. Enligt Vancouversystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan enbart i den löpande texten där de omnämns. Man ska då tydligt ange källans art, författare och datum inom parentes. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen.

Brev som finns i ett öppet tillgängligt arkiv kan ibland anges i referenslistan, då är brukligt att man även anger den plats där man kan återfinna källan.

Observera att intervjuer och enkäter som ingår i empiriskt material inte räknas som muntliga källor. Du ska alltså inte referera på detta sätt när intervjuerna ingår som data i en undersökning.  Hur de ska redovisas kan variera, de kan presenteras i texten eller listas i en bilaga till uppsatsen. Hör med din handledare!