Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Standard

Mall:
Företaget. Identifierande bokstäver och nummer och full titel på standarden. Förslagsort: Förlag; År

I löpande text

... [43] ...

I referenslistan

[43] Svensk Elstandard. SS 436 40 00 Elinstallationer för lågspänning: utförande av elinstallationer för lågspänning. Kista: SEK Svensk Elstandard; 2009.

[44] British Standards Institution. BS 5555:1990 Recommendations for wiring identification. Milton Keynes: BSI; 1990.