Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Lagar

Mall tryckt form:

Titel (SFS År:nummer). Utgivningsort: Utgivare; År

Mall elektronisk form:

Titel (SFS År:nummer) [Elektronisk]. Utgivningsort: Utgivare [citerad datum/cited date]. Hämtad från/Available from: URL

I löpande text:

I skollagen [26, kap.1  §8 ] står det... (s. 184). eller [26, kap.1  §8, s.184 ].

I referenslistan:

[26] Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801). 8. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer; 2017.

Propositioner

I löpande text:

Enligt propositionen [27] ...

I  referenslistan:

[27] Patientsäkerhet och tillsyn (Proposition 2009/10:210) [Elektronisk]. Stockholm: Riksdagens tryckeriexpedition (citerad 2019-01-16).  Hämtad från http://www.regeringen.se/49bbd7/contentassets/e14ecfe777d045d9bc45f4fe4e61e3fb/patientsakerhet-och-tillsyn-hela-dokumentet-prop.-200910210

 

SOU

Mall tryckt form

Institution. Titel (SOU År:nummer). Utgivningsort: Utgivare; År

Mall elektronisk form

Institution. Titel (SOU År:nummer) [Elektronisk]. Utgivningsort: Utgivare [ citerad datum/cited date]. Hämtad från/Available from: URL

I löpande text:

... som  utredningen [28] visar.

I referenslistan:

[28] Utredningen om SverigeDirekt. Offentliga Sverige på nätet: delbetänkande (SOU 2001:63) [Elektroniskt]. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer (citerad 2018-01-16). Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/06/sou-200163/ 

Ds

Mall tryckt form

Institution. Titel (Ds År:nummer). Utgivningsort: Utgivare; År

Mall elektronisk form

Institution. Titel (Ds År:nummer) [Elektronisk]. Utgivningsort: Utgivare [citerad datum/cited date]. Hämtad från/ Available from: URL

I löpande text:

... såsom beskrivs i utredningen [29].

I referenslistan:

[29]  Justitiedepartementet. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2008:6). Stockholm: Justitiedepartementet (citerad 2018-01-16). Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2008/01/ds-20086/