Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Kort allmän info

I den nationella bibliotekskatalogen Libris finns en funktion med namnet ”Skapa referens”. Sök upp boken och klicka på knappen ”Skapa referens”. Du får då upp referensen till boken enligt bl.a. Vancouversystemet. Därifrån kan du klippa ut och klistra in referensen i din litteraturlista. Detta fungerar dock bäst för vanliga böcker/monografier.

Om publiceringsår saknas anges istället copyrightår med ett c före. Saknas även det anges utan år/date unknown.

Upplaga anges inte för den första utgåvan, det är aktuellt med andra och vidare.

Om du använder Zotero, välj Elsevier-Vancouver stil i Word för rätt referens enligt Vancouver-KaU.

Mall:

Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF, et al. Titel. Upplaga. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår.

Bok, en författare

I löpande text

Eriksson [4] menar att.... eller [4].

I referenslistan

[4] Eriksson K. Vårdandets idé. 2. uppl. Stockholm: Liber; 2015.

Bok, två till sex författare

Upp till sex författare ska alla visas i referensen.

I löpande text

Nylander et al. [5] skriver att ... eller ... [5].

I referenslistan

[5] Nylander C, Ström L, Svensson CA. Praktisk informationsrätt. Stockholm: Juridik & samhälle; 1996.

Bok, fler än sex författare

De första sex författarna tas med, följt av "et al."

I löpande text

Doornbos et al. [6] hävdar att... eller ... [6].

I referenslistan

[6] Doornbos MM, Groenhout ER, Hotz GK, Brandsen C, Cusveller B, Flikkema M, et al. Transforming care: a Christian vision of nursing practice. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company; 2005.

Böcker, elektroniska

Ibland finns både en tryckt och en elektronisk utgåva av samma titel. Skriv referensen till elektroniska böcker på samma sätt som till de tryckta. Lägg till [Elektronisk] efter titeln om du vill förtydliga att det är den elektroniska boken du läst.

I löpande text

.... enligt Sachs [7] som ... eller ... [7].

I referenslistan

[7] Sachs J. The age of sustainable development [Elektronisk]. New York: Columbia University Press; 2015.

Antologier/samlingsverk med redaktör

Med antologier/samlingsverk avses böcker där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. I referenslistan anges upp till sex redakrörer. Vid fler än sex redaktörer anges detta med ”et al.”

I löpande text

... meddelas i Edberg et al. [8] samling ... eller ... [8].

I referenslistan

[8] Edberg A, Wijk H, red. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

 

Om redaktör saknas skriver du enligt följande (men referera helst till ett specifikt kapitel):

I löpande text

 ... [9].

I referenslistan

[9] [Anonymos] Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 18. uppl. Stockholm: Transportgruppen; 2014.

Kapitel i antologi/samlingsverk

I löpande text

Lindahl et al [10] ... eller ... [10]).

I referenslistan

[10] Lindahl B, Skyman Edberg E. Kroppen, kroppslig vård och hygien. I Edberg A, Wijk H, red. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014. S. 121-150.