Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Konferensbidrag utgivet som kapitel i antologi

Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på

Mall tryckt form

Kapitelförfattarens Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC. Kapitlets titel. I/In: Redaktörens Efternamn AA, redaktör(er)/editor(s). Ev titel på själva skriften. Namn på konferensen. Datum då konferensen ägde rum; Plats för konferensen. Förlagsort: Förlag; Publiceringsår. S./P. xx-x.

Mall elektroniskt form

Kapitelförfattarens Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC. Kapitlets titel. I/In: Redaktörens Efternamn AA, redaktör(er)/editor(s). Ev titel på själva skriften [elektronisk]. Namn på konferensen. Datum då konferensen ägde rum; Plats för konferensen. Förlagsort: Förlag (citerad 2018-01-18). S./P. xx-x. Hämtad från URL

I löpande text:

[30]

 

I referenslistan:

[30] Chan CCH, Lo Y, Chen CY, Tsai PC. Using cloud computing to support customer service in the automobile industry:  an exploratory study. I Yamamoto S, red. New Ergonomics Perspective - Selected Papers of the 10th Pan-Pacific Conference on Ergonomics. Tokyo, Japan, 25-28 August 2014. Boca Raton: CRC Press; 2015. S. 319-324.

 

Paper presenterat på konferens, men inte publicerat

I löpande text:

[31]

 

I referenslistan:

[31] Balakrishnan R. Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. Alexandria, Virginia, USA, March 25 and 26, 2006.