Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Kort allmän info

Rapporter ingår ofta i en rapportserie och man kan ta med serieuppgifter i referensen om man vill. Serie och serienummer placeras då inom parentes efter dokumentets titel. Om uppgift om serie och serienummer saknas utelämnas denna uppgift.

I den nationella bibliotekskatalogen Libris finns en funktion med namnet ”Skapa referens”. Sök upp boken och klicka på knappen ”Skapa referens”. Du får då upp referensen till boken enligt bl.a. Vancouversystemet. Därifrån kan du klippa ut och klistra in referensen i din litteraturlista. Detta fungerar dock bäst för vanliga böcker/monografier.

Om publiceringsår saknas anges istället copyrightår med ett c före. Saknas även det anges utan år/date unknown.

Om du använder Zotero, välj Elsevier-Vancouver stil i Word för rätt referens enligt Vancouver-KaU.

Mall:

Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF, et al. Titel. Utgivningsort: Utgivare; År. Serie; serienummer.

Rapport, en författare

I löpande text

Svensson [16] menar att.... eller [4].

I referenslistan

[16] Svensson S. Räddningstaktiska grunder: förslag till definitioner och kommentarer därtill. Karlstad: Räddningsverket; 1999. FoU-rapport; P21-291/99

Rapport, två till sex författare

Upp till sex författare ska alla visas i referensen.

I löpande text

Persson et al. [15] skriver att ... eller ... [15].

I referenslistan

[15] Persson A, Orrenius S. Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet. Stockholm: Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet; 2010. IMM-rapport; 2010:1.

Rapporter, elektroniska

Ibland finns både en tryckt och en elektronisk utgåva av samma titel. Skriv referensen till elektroniska böcker på samma sätt som till de tryckta. Lägg till [Elektronisk] efter titeln om du vill förtydliga att det är den elektroniska boken du läst, samt datum när du har läst den och URL adress.

I löpande text

.... enligt Lucas et al. [7] som ... eller ... [7].

I referenslistan

[7] Lucas R, McMichael T, Smith W, Armstrong B. Solar ultraviolet radiation: Global burden of disease from solar ultraviolet radiation [Electronic]. Geneva: World Health Organization; 2006. Environmental Burden of Disease Series; No. 13. [cited 2018-01-15]. Available from: http://www.who.int/uv/health/solaruvradfull_180706.pdf

 

Rapport med redaktör

Med antologier/samlingsverk avses böcker där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. I referenslistan anges upp till sex redakrörer. Vid fler än sex redaktörer anges detta med ”et al.”

I löpande text

... meddelas i Räftegårds et al. [17] samling ... eller ... [17].

I referenslistan

[17] Räftegård C, Åberg JO, red. Gud ur maskineriet?: sjutton karlstadsprofessorer diskuterar universitetet och omvärlden. Karlstad: Karlstads universitet; 1999.

Om redaktör saknas skriver du enligt följande (men referera helst till ett specifikt kapitel):

I löpande text

 ... [9].

I referenslistan

[9] [Anonymos] Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 18. uppl. Stockholm: Transportgruppen; 2014.

Kapitel i rapport

I löpande text

Lindahl et al. [10] ... eller ... [10].

I referenslistan

[10] Lindahl B, Skyman Edberg E. Kroppen, kroppslig vård och hygien. I Edberg A, Wijk H, red. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014. S. 121-150.