Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Artikel i uppslagsverk

Mall:
Författarens efternamn, AA. Artikelns titel. I Uppslagsverkets titel. Förlag: Förlagsort; År. Volym;s.xx-x.
Om artikeln kommer från elektroniskt uppslagsverk lägger man till [citerad datum]. Hämtad från URL

I löpande text

... [37] ...

I referenslistan

[37] Weibull L. Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra böcker; 1994. Bd.13; s.133-134.

[38] Weibull L. Massmedieideologi. I Nationalencyklopedin [citerad 2018-01-18]. Hämtad från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedieideologi