Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Kort allmän info

Referensen till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare följt av artikelns titel. Därefter följer information om tidskriftens titel i förkortad form, år, volym, nummer och sidor.
(Tidskriftens titel skall INTE skrivas med kursiv stil.)  
Ibland saknar en tidskriftartikel  volym, nummer eller sidor. Då kan du söka efter informationen via Crossref. Hittar du inte uppgifterna där, så får du utelämna dem i referensen.
Sök i Crossref 
Om det är flera författare, anges sex författare och andra med et al.
Om författare saknas skriv Anonymos istället för författarnamn.
I Zotero ska du välja Elsevier-Vancouver stil.

Mall:

Efternamn AA, Efternamn BB, Efternamn CC, Efternamn DD, Efternamn EE, Efternamn FF, et al. Artikelns titel. Tidskriftens titel i förkortad form. Årtal; volym(nummer):sidor xx-x.

Tidskriftsartikel

I löpande text

... som Donabedian [1] beskriver i ... eller ...enligt den forskning [1] som redan beskrivits ovan...

 

I referenslistan

[1] Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? Jama 1988;260(12):1743-1748. doi: 10.1001/jama.1988.03410120089033

Tidskriftsartikel med doi

Vetenskapliga tidskriftsartiklar har oftast ett DOI-nummer (Digital Object Identifier) som är ett unikt identifikationsnummer. Till skillnad mot en vanlig webbadress ändras inte en DOI utan leder alltid till artikeln även om den får en ny webbadress. Finns ett DOI-nummer ska detta anges sist i referensen. Om du väljer att ta med hela  doi-länken (https://...) så ska doi: inte skrivas ut. Hittar du ingen doi så kan du söka i Crossref.

I löpande text

[2]  eller Bowden [2]

I referenslistan

[2] Bowden JL. The process of customer engagement: a conceptual framework. Eur J Mark 2009;17(1):63-74. doi: 10.2753/MTP1069-6679170105

 

[2] Bowden JL. The process of customer engagement: a conceptual framework. Eur J Mark 2009;17(1):63-74. https://doi.org/10.2753/mtp1069-6679170105

 

Tidskriftsartikel, volym saknas

Ibland saknas uppgift om volym för vissa tidskrifter, ange då enbart vilket nummer det är inom hakparentes.

I löpande text

... enligt tidigare forskning [3] ... eller ... såsom Kragh Jacobsen [3] beskriver ...

I referenslistan

[3] Kragh Jacobsen R. Du tänker med tarmen. Illustrerad vetenskap 2016;(3): 26-33.

 

Tidskriftsartikel utan författare

Ibland saknas uppgift om författare för vissa artiklar, ange då Anonymos istället.

I löpande text

... enligt tidigare forskning [11] ...

I referenslistan

[11] Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J. 1981;283:628. doi: 10.1136/bmj.283.6292.628