Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Tabeller

Vill du använda tabeller eller övriga figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden har en tydlig bildlik layout. Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan.

Läs mer om bilder och upphovsrätt.

Tabellen ska ha en rubrik och vara numrerad. Du måste ange varifrån du hämtat den och informera om du har fått tillstånd från upphovsägare.

Mall för text under tabell hämtad från en annan bok eller artikel: :

Tabell 3. Vissa examina vid universitet och högskolor 1979/71 [49], med tillåtelse.

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Tabell 3.

I referenslistan:

[49] Jensen U, Rylander S, Lindblom PH. Att skriva juridik: regler och råd. 5. uppl. Uppsala: Iustus; 2012.

 

Bilder och andra figurer

Vill du använda andras figurer såsom bilder, foton,kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout. Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan.

Figurer behöver inte ha någon rubrik och texthänvisningen placeras under figuren.Se exemplen nedan hur du skriver en texthänvisning under en figur.

Text under figur hämtad från bok eller artikel

Figure 1. List of behaviors demonstrated by young adults [50], med tillåtelse.

 

I löpande text:

... enligt Figur 1.


I referenslistan:

[50] Chapman, AL, Rosenthal MZ. Managing therapy-interfering behavior: strategies from dialectical behavior therapy. Washington: American Psychological Association; 2016

 

Text under figur på Internet utan licens:

Figur 5. Antal hushåll 2017 [51], med tillåtelse.

 

I löpande text:

...vilket framgår i Figur 5   eller   ...(Figur 5).

 

I referenslistan:

[51] Transum. Sveriges ekonomi. (citerad 2018-02-16). Hämtad från https://www.transum.se


Text under figur på Internet med Creative Commons licens:

Figure 2. Alvar Aalto museum i Jyväskylä [52]. CC BY-SA 4.0

 

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Figur 2.  eller  (Figur 2)

I den löpande texten anger du figurens nummer när du hänvisar till den.
 

I referenslistan:

[52] Monto T. Alvar Aalto museum i Jyväskylä [digital bild]. (citerad 2018-03-29). Hämtad från https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg.