Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Antologi

Med antologier/samlingsverk avses böcker där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. I referenslistan anges upp till sex redakrörer. Vid fler än sex redaktörer anges detta med ”et al.”

I löpande text:

... meddelas i Edberg et al. [8] samling ... eller ... [8].

I referenslistan

[8] Edberg A, Wijk H, red. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.


Om redaktör saknas skriver du enligt följande (men referera helst till ett specifikt kapitel):

I löpande text

 ... [9].

I referenslistan

[9] [Anonymos] Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 18. uppl. Stockholm: Transportgruppen; 2014.