Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Kapitel i antologi/samling med redaktörer

Med antologier/samlingsverk avses böcker där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. Vill du referera till ett kapitel i en antologi skriver du enligt exemplet nedan. Vill du referera till flera moment och olika författare ur samlingen, får du göra flera separata referenser (referens till varje kapitel du omtalar)

I löpande text:

Lindahl et al. [10] ... eller ... [10].

I referenslistan

[10] Lindahl B, Skyman Edberg E. Kroppen, kroppslig vård och hygien. I Edberg A, Wijk H, red. Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014. S. 121-150.