Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Webbsidor

Mall
Organisation/Efternamn AA. Titel [Internet]. Utgivningsort: Utgivare; År (publiceringsår eller uppdaterad datum)  [citerad datum]. Hämtad från: URL

  • Dokument, till exempel rapporter, artiklar i tidningar/tidskrifter, pdf-filer eller böcker, hämtade från webbsidor anges på samma sätt som tryckta dokument men med skillnaden att tillägget [Internet] kommer efter titeln och aktuell URL eller eventuellt DOI:nr anges sist i referensen
  • I referenslistan anges upp till sex författare. Vid fler än sex författare anges detta med ”et al.”
  • Om författare saknas utelämnas denna uppgift, använd organisationsnamn.
  • Om publiceringsår saknas anges istället copyright-år med ett c före, t.ex. c2016. Saknas även copyright-år anges u.å.=utan år/d.u.=date unknown

I löpande text:

[37]

I referenslistan:

[37] ASM. Aleris secures multi-year contract with Embraer for aluminum flat-rolled products [internet]. Russel Township: ASM; 2018 [citerad 2018-01-17]. Hämtad från https://www.asminternational.org/news/industry/-/journal_content/56/10180/31082493/NEWS

[38] Skogsmäklarna. Skoglig ekonomisk rådgivning [internet]. Ekshärad: Skogsmäklarna; u.å. [citerad 2018-01-17]. Hämtad från http://www.skogsmaklarna.com/tjanster/skogligekonomisk-radgivning