Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Vancouver - en referensguide från Karlstads universitetsbibliotek

Blogginlägg

Mall:

Bloggens titel [blogg/blog]. Utgivningsort: Utgivare; Publiceringsdatum/startdatum för bloggen. [citerad datum/cited date]. Hämtad från/Available from: URL

  • Om det inte framgår av titeln att det är en blogg inkluderas detta enligt mallen ovan [blogg på Internet/blog on the Internet]
  • Om publiceringsår saknas anges istället copyright-år med ett c före, t.ex. c2016. Saknas även copyright-år anges [okänt år]/[date unknown]
  • Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på

I löpande text:

[32]

I referenslistan:

[32] Det ska va’ gött å leva [blogg]. Stockholm: WSP; 2015-01-15. [citerad 2018-01-18]. Hämtad från: http://www.wsp-pb.com/sv/WSP-Sverige/Vilka-vi-ar/Newsroom/WSP-bloggar/Passivhus/Det-ska-va-gott-a-leva/

Twitter

Mall:
Författare/Användarnamn. Titel [twitterpost/tweet] . Datum [citerad datum/cited date].Hämtad från/Available from: UR

  • Twittrarens riktiga namn eller användarnamn på twitter kan användas. Det riktiga namnet bör fördras om det är känt eftersom det ger mer information. Om en grupp eller organisation står bakom twitteridentiteten, använd i första hand gruppens riktiga namn
  • Om twittrarens riktiga namn inte är känt, ange användarnamnet på Twitter utan hakparentes
  • Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på

I löpande text:

[33]

I referenslistan:

[33] Obama B. Women can no longer be charged more for health coverage just for being women [tweet]. 2015-01-15 [cited 2018-01-19]. Available from https://twitter.com/POTUS/status/614111236620427265