Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Internationella överenskommelser

I löpande text:

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (1950)...    

eller   

...(Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, 1950) 

 

I referenslistan:

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, ändrad genom protokoll nr 11 och 14, med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13, 4 November 1950. Hämtad från https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf