Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Allmän information - artiklar

Artikelns titel skrivs alltid med gemener förutom första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln som ska vara versala (enligt principen Huvudtitel: Undertitel). Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet och varje bärande ord har stor bokstav. Tidskriftens namn och volym ska vara kursiva.

DOI - Digital Object Identifier är en slags webbadress som unikt digitalt identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift. De flesta större vetenskapliga utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi. Doi-numret kan skrivas på olika sätt.  Om du väljer att ta med hela doi-länken (htpps://...) så ska doi: inte skrivas ut framför. Se exemplen nedan.

 

 

 

Ibland saknar en artikel volym, nummer eller sidor. Då kan du söka efter uppgifterna i Crossref. Hittar du inte uppgifterna där så får du utelämna dem i referensen. Tidskriften i referensen nedan saknar volymbeteckning.

 

Tidskriftsartikel, två författare

I löpande text:

... (Aronin & Floyd, 2013).      eller      Aronin och Floyd (2013) menar att...

I referenslistan:

Aronin, S., & Floyd, K. K. (2013). Using an iPad in inclusive preschool classrooms to introduce STEM concepts. Teaching Exceptional Children, 45(4), 34-39. https://doi.org/10.1177/004005991304500404

Tidskriftsartikel, tre till fem författare

När artikeln har mellan tre och fem författare tar du med alla författarna första gången du refererar till dem i texten. Följande gånger tar du bara med den första författaren och skriver m.fl. eller et al. Se exemplan nedan.

I löpande text:

Första gången du citerar

Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjær (2014, s. 595) menar … 

eller

...(Broström, Johansson, Sandberg, & Frøkjær, 2014, s. 595).

Följande citeringar – 

Broström m.fl. (2014, s. 595) menar …

eller

... (Broström m.fl., 2014, s. 595).

I referenslistan:

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2014). Preschool teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 590-603. doi:10.1080/1350293x.2012.746199

Tidskriftsartikel, sex eller fler författare

Har artikeln sex eller fler författare tar man med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.
Läs mer under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman

I referenslistan skriver man ut upp till sju författare. Om författarna är fler än sju anges endast de sex första samt den sista. Läs mer under fliken Referenslistan - Författare och annan upphovsman

I löpande text:

Gilbert m.fl. (2004) menar att … (s. 252).    eller     (Gilbert m.fl., 2004, s. 252).

 

I referenslistan:
Skriv ut de sex första författarna följt av ,... och avsluta med den sista författaren.

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2  A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080/1462220041001676305

Förhandspublicerad artikel online

I löpande text:

... (Borgerding & Raven, Förhandspublicerad online).

eller 

Borgerding och Raven (Förhandspublicerad online) skriver att...

 

I referenslistan:

Borgerding, L. A., & Raven, S. (2018). Children's ideas about fossils and foundational concepts related to fossils. Science Education. Förhandspublicerad online. doi:10.1002/sce.21331

 

 

Artikel under utgivning

I löpande text:

... (Bäckman, Bengtsson, Johansson, & Persson, under utgivning). 

eller 

Bäckman Bengtsson, Johansson och Persson (under utgivning) betonar att...

 

I referenslistan:

 

Bäckman, B., Bengtsson, K., Johansson, I., & Persson, J. (under utgivning). Children with Down syndrome: Oral development and morphology after use of palatal plates between 6 and 48 months of age. International Journal of Paediatric Dentistry.

Manuskrift inlämnat för publicering

Manuskrift som är inlämnat till en tidskrift som ännu inte blivit accepterat:

I löpande text:

... (Karlsson, 2017).

I referenslistan:

Karlsson, T. (2017). Dyslexia: What every parent needs to know. Manuskript inlämnat för publicering.

Tidningsartikel

I löpande text:

... (Wallström, 2011).

I referenslistan:

Wallström, A. L. (2011, 29 augusti). Storsatsning på mattelärare föreslås. Dagens Nyheter. Hämtad 2011-10-01, från http://www.dn.se/