Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Allmän information - uppslagsverk

Om en artikel i ett uppslagsverk är signerad med författare så blir författaren/författarna uppslagsord.

 

Om en artikel i ett uppslagsverk saknar författare så blir titeln uppslagsord.

Vid webbaserade uppslagsverk anges datum för åtkomst eftersom det kan vara oklart om och när förändringar har gjorts. Länka till hem- eller startsidan för uppslagsverket.

Osignerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

I löpande text:

"Stämplingsteori" (u.å.) definieras i Nationalencyklopedin som...

eller

... (Stämplingsteori, 2008).

Angående hur du skriver titlar i den löpande texten (med citationstecken eller kursivt) kan du läsa mer om under fliken Texthänvisning - Titlar i den löpande texten

I referenslistan:

Stämplingsteori. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2018-03-02, från https://www.ne.se/

 

Osignerad artikel i tryckt uppslagsverk

Angående hur du skriver titlar i den löpande texten (med citationstecken eller kursivt) kan du läsa mer om under fliken Texthänvisning.

I löpande text:

"Väktarsax" (1996) definieras i Nationalencyklopedin som...

eller

... (Väktarsax, 1996).

I referenslistan:

Väktarsax. (1996). I Nationalencyklopedin. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.

 

Signerad artikel i elektroniskt uppslagsverk

I löpande text:

Bengtsson och Brolinson (2008) definierar...

eller

... (Bengtsson, 2008).

I referenslistan:

Bengtsson, J., & Brolinson, P.-E. (2008). Fenomenologi. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2018-03-15, från https://www.ne.se/

Signerad artikel i tryckt uppslagsverk

I löpande text:

Nilson (1996) definierar...

eller

... (Nilson, 1996).

I referenslistan:

Nilson, P. (1996). Världsbild. I Nationalencyklopedin (Bd 20). Höganäs: Bokförlaget Bra böcker.