Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Läroplaner

I löpande text:

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018)...

 

I referenslistan:

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.

 

Ämnesplaner

 I löpande text:

... (Skolverket, 2011, s. 18).

 

I referenslistan:

Skolverket. (2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018-03-15, från http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-amnesplaner/subject.htm?subjectCode=REL