Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Bok med redaktör

En del böcker är samlingsverk där det finns en eller flera redaktörer som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter. De olika kapitlen har olika författare. Vill du hänvisa till ett specifikt kapitel se under fliken Kapitel i bok med redaktör.

I löpande text:

... (Ericson, 2007).

I referenslistan:

Ericson, B. (Red.). (2007). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur.