Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Tabeller

Vill du använda andras tabeller eller övirga figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout.

Tabellen ska ha en rubrik och vara numrerad. Du måste alltid ange varifrån du hämtat den och att du har fått tillstånd att använda den.

Mall för text under tabell som är hämtad från en bok:

Kommentar. Från Bokens titel (s. 10), av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Förlagsort: Förlag. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

Mall för text under tabell hämtad från en artikel:

Kommentar. Från ”Artikelns titel”, av A. N. Författare och C. O. Författare, 2018, Tidskriftens titel, Volym, s. 10. Copyright 2018 av Upphovsrättsinnehavaren. Använd med tillåtelse.

 

Tabell 1.
Externa forskningsfinansiärer 2012-2016.

Kommentar. Från Årsredovisning 2016 (s. 52), av Karlstads universitet, 2017, Karlstad: Karlstads
universitet. Copyright 2017 av Karlstads universitet. Använd med tillåtelse.
 
 I löpande text:
...vilket tydligt framgår i Tabell 1.     eller      ... (Tabell 1).

I den löpande texten anger du endast tabellens nummer när du hänvisar till den.

 I referenslistan:

Karlstads universitet. (2017). Årsredovisning 2016. Karlstad: Karlstads universitet.

 

Bilder och andra figurer

Vill du använda andras figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout. Om du bearbetat bilden eller figuren och gjort den till en ny (egen) så behöver du inte tillstånd, men du behöver ändå en fullständig referens till originalkällan.
 

 

Figurer behöver inte någon rubrik och texthänvisningen placeras under figuren.

Se exemplen nedan hur du kan skriver en texthänvisning under en figur.

 

Text under figur hämtad från bok eller artikel:

Figur 1.  Från Managing Therapy-Interfering Behavior: Strategies From Dialectical Behavior Therapy (s. 172), av A. L. Chapman och M. Z. Rosenthal, 2016, Washington, DC: American Psychological Association. Copyright 2016 av American Psychological Association. Använd med tillåtelse.

 

I löpande text:

...som illustreras i Figur 1.    eller     ... (Figur 1)

 

I referenslistan:

Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: Strategies from dialectical behavior therapy. Washington, DC: American Psychological Association.

 

Text under figur på Internet utan licens:

Figur 5. Antal hushåll 2017. Hämtad 2018-01-15, från https://www.transum.se. Använd med tillåtelse.

 

I löpande text:

...vilket tydligt framgår i Figur 5.     eller      ... (Figur 5).

 

I referenslistan:

Transum. (2018). Sveriges ekonomi. Hämtad 2018-01-15, från https://www.transum.se

 

Text under figur på Internet med Creative Commons-licens:

Figur 2.  Alvar Aalto museum i Jyväskylä, av Tiia Monto, 2017, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg.
CC BY-SA 4.0

 

 I löpande text:
...vilket tydligt framgår i Figur 2.     eller      ... (Figur 2).

I den löpande texten anger du endast figurens nummer när du hänvisar till den.

 

I referenslistan:

Monto, T. (2017).   Alvar Aalto museum i Jyväskylä [digital bild]. Hämtad 2018-03-25, från https://commons.wikimedia.org/
wiki/File%3AAlvar_Aalto_museum_2017.jpg