Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Allmän information - böcker

Första bokstaven i huvudtiteln och första bokstaven i undertiteln skrivs med versal. I övrigt skrivs alla titlar med gemener. Titeln är kursiv.

Bok, en författare

 I löpande text:

Wahlström (2016) menar att....

eller

... (Wahlström, 2016).

I referenslistan:

Wahlström, N.  (2016).  Läroplansteori och didaktik (2 uppl.). Malmö: Gleerup utbildning.

Bok, två författare

I löpande text:

Claiborne och Drewery (2010) menar att ... 

eller

... (Claiborne & Drewery, 2010).

I referenslistan:

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. North Ryde: McGraw-Hill.

Bok, tre till fem författare

Har boken tre-fem författare tar du med alla första gången du hänvisar till den i texten. Nästa gång du hänvisar till den tar du bara med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.
Läs mer om detta under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman

I löpande text:

Första gången du hänvisar -

Doverborg, Pramling  och Pramling Samuelsson  (2013) menar att… 

eller

(Doverborg, Pramling, & Pramling Samuelsson, 2013).

Följande citeringar

Doverborg m.fl. (2010, s. 32) menar att …

eller

… (Doverborg m.fl., 2010, s. 32).


I referenslistan:

Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I.  (2013).  Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber.

 

Bok, sex eller fler författare

Har boken fler än sex författare tar man med den första författaren och lägger till m.fl. (eller et al.) i parentesen i texten.
Läs mer om detta under fliken Texthänvisning - Författare och annan upphovsman

I referenslistan skriver man endast ut upp till sju författare. Skriv ut de sex första författarna följt av ,... och avsluta med den sista författaren. Läs mer om detta under fliken Referenslistan - Författare och annan upphovsman
 

I löpande text:

Watson m.fl. (2009) förklarar att … eller (Watson m.fl., 2009).


I referenslistan:

Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L., ... Brown, L. (2009). Law of business organisations (5 uppl.). Auckland: Palatine Press.

Rapporter

Rapporter skrivs som referenser till böcker. Om en rapport ingår i en serie så kan du lägga till seriens namn och nummer i en parentes direkt efter titeln. Se exemplen nedan.

I löpande text:

... (Roine, 2012).

I referenslistan:

 Roine, J. (2012). Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor? En översikt om relationen mellan ekonomi, politik och fördelning. Stockholm: Finanspolitiska rådet.


Exempel på rapport där myndigheten står som upphovsman:

I löpande text:

 

Första citeringen:

 

The American Psychological Association (APA, 2011)...    eller   ... (American Psychological Association [APA], 2011)

 

Följande citeringar:

... (APA, 2009).

I referenslistan:

 American Psychological Association. (2011). Dollars and sense: Talking to your children about the economy. Retrieved from http://www.apa.org/helpcenter/children-economy.aspx

 

Exempel när rapporter ges ut i en serie:

I löpande text:

... (Scherp, Scherp, & Thelin, 2013).

 

I referenslistan:

Scherp, H., Scherp, G., & Thelin, K. (2013). Verksamhetsidé och måluppfyllelse i förskola och skola: Lärdomar om lärprocessens och ledarskapets betydelse (Karlstad University studies, nr. 40). Karlstad: Karlstads universitet.