Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Kapitel i bok med redaktör

En del böcker är samlingsverk där en eller flera redaktörer ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter. De olika kapitlen har olika författare. Vill du hänvisa till ett kapitel i ett samlingsverk så gör du som i exemplet nedan.

Observera att det är titeln på samlingsverket som är kursiv och inte kapitlets titel.

I löpande text:

... (Bonnier, 2007).

I referenslistan:

Bonnier, I. (2007). Vår son har dyslexi. I B. Ericson (Red.), Utredning av läs-och skrivsvårigheter (3 uppl., ss. 55-64). Lund: Studentlitteratur.