Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Webbsidor

  • Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du webbadressen direkt i parentesen i texten och har inte med referensen i referenslistan.
     
  • Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institution. I sista hand ange webbsidans rubrik som uppslagsord.
     
  • Det datum materialet hämtades anges om det är troligt att det kan komma att förändras eller uppdateras. Saknas publiceringstid eller upplaga  anges det datum då materialet hämtades. För material som troligtvis inte ändras kan detta datum uteslutas.
     

I löpande text:

... (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).


I referenslistan:

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2018). Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF). Hämtad 2018-03-06, från https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/