Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte längre)

Denna anpassade svenska manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association (6 uppl.) samt APA Style Blog http://blog.apastyle.org/

Att skapa en referenslista

Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett indrag på cirka 1 cm.

Referenser

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjær, T. (2014). Preschool teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 590-603. doi:10.1080/1350293x.2012.746199

Claiborne, L., & Drewery, W. (2010). Human development: Family, place, culture. North Ryde: McGraw-Hill.

Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I.  (2013).  Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber.

och så vidare...

Författare och annan upphovsman

För att bestämma vem du ska ange som författare, så kan du ställa dig frågan:
Vem är ansvarig för innehållet? Oftast är vem en person eller flera personer (författare eller redaktörer), men det kan också vara regeringar, föreningar, myndigheter, företag etc. Är du osäker så kan du slå upp titeln i den nationella katalogen Libris.

I referenslistan skriver man endast ut upp till sju författare. Om författarna är fler än sju anges endast de sex första och ... samt den sista.

I referenslistan:

Watson, S., Gunasekara, G., Gedye, M., van Roy, Y., Ross, M., Longdin, L., ... Brown, L. (2009). Law of business organisations (5 uppl.). Auckland: Palatine Press.

 

Utgivningsår

Är du osäker på vilket år boken är utgiven kan du slå upp titeln i den nationella katalogen Libris.

Utgivningsår saknas:
Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Skriv istället (u.å.) som betyder utan år. Skriver du på engelska skriver du (n.d.) som betyder no date.

Författare med flera publikationer samma år:
Lägg till en bokstav omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra (2003a), (2003b) osv.
I referenslistan sorterar du dem sedan alfabetiskt utifrån titeln:

Scherp, H.-Å. (2003a). Lärares och skolledares förståelse av skolutvecklingsprocessen. Karlstad: Karlstads universitet.

Scherp, H.-Å. (2003b). PBS - problembaserad skolutveckling: Ett vardagsnära perspektiv. Karlstad: Karlstads universitet.

 

Bok i ny tryckning:
Om du har läst en ny tryckning av en bok och vill visa när originalet skrevs kan du ta med båda årtalen i parentesen i texten:

I löpande text:

... (Foucault, 1961/2010).

I referenslistan :

Foucault, M. (2010). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Lund: Arkiv förlag. (Originalet publicerat 1961)

 

Ny upplaga

En del böcker omarbetas och ges ut i ny upplaga. Du ska ange upplagan från och med upplaga 2.

Olsson, S. (2009). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.


 

Sortering

Sortering

Referenserna i referenslistan sorteras alfabetiskt. Om det är flera verk av en författare sortera på år (äldsta verket kommer först). Är det flera verk av en författare samma år sorterar du alfabetiskt på titeln med tillägget (2003a), (2003b) och så vidare.

Översättning av titlar

Om du vill översätta t ex en svensk titel till engelska sätter du översättningen direkt efter titeln inom hakparenteser.