Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford

Elektroniska källor

Referens till elektronisk källa: 

Vetenskapsrådet , Etik i forskningen och god forskningssed, 2023-05-08, https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html, hämtad 2023-06-19

 

För motsvarande referens i fotnoten, se här.