Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford

Litteratur

Referens till artikel:

Asp, Petter, Bokföringsbrott och legalitet, SvJT, 1999, s. 16–47

 

Referens till bok:

Hellner, Jan, Rättsteori, 2. uppl., Juristförlaget, Stockholm, 1994

 

Referens till antologi:  

Jonsson Cornell, Anna och Marcusson, Lena, Den akademiska friheten – rättsliga aspekter i ett svenskt perspektiv, i Enkvist, Victoria, Lerwall, Lotta och Scheutz, Sverker (red.), Vänbok till Hans Eklund : Största möjliga lycka åt största möjliga antal, Iustus, Uppsala, 2022, s. 189–210

 

För motsvarande referens i fotnoten, se här.